Forældrebestyrelsen i Område 1

I Område 1 har vi en område bestyrelse, som er en fælles bestyrelse for de 5 fysiske enheder.

Formand                                                                     

Angela Christine Jensen

Repræsentant for forældrerådet i Veerst-Bække

  

Bestyrelsesmedlem

Randi Reinhold

Repræsentant for forældrerådet i Vestervang

 

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Bo Brink Nielsen

Repræsentant for forældrerådet i Æblehaven

 

Bestyrelsesmedlem

Mike Lautrup Knudsen

Forældrebestyrelses-repræsentant

 

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Birkelund Iversen

Forældrebestyrelses-repræsentant

 

1. suppleant: Sandra Chrestensen

2. suppleant: Christina Povey

 

 

Næstformand

Louise Marie Holst Hansen

Repræsentant for forældrerådet i Tumlehøj

 

Bestyrelsesmedlem

Gitte Tofte Tonnesen Toop

Rep. for forældrerådet i Børneborgen

 

Bestyrelsesmedlem

Ellen Høyberg Khristensen

Personalerepræsentant

 

Bestyrelsesmedlem

Christina Slaikjær Enghave

Personalerepræsentant

 

Bestyrelsesmedlem

Ellen Winther 

Byrådsrepræsentant

  

Områdeleder/sekretrær

Pia Hansen

Tlf. 29 10 19 89

Mail: piha@vejen.dk