Forældrebestyrelsen i Område 1

I Område 1 har vi en område bestyrelse, som er en fælles bestyrelse for de 5 fysiske enheder.

Jimmie Egedal Schmidt Mathiesen, formand (repræsentant forældrerådet Børneborgen)
Louise Marie Holst Hansen , næstformand (repræsentant forældrerådet Tumlehøj)
Anja Nyrup (repræsentant forældrerådet Vestervang)
Sandra Kristensen (repræsentant forældrerådet Veerst/Bække
Helle Schack Larsen (repræsentant forældrerådet Æblehaven)
Tina Hjort Hansen (forældrebestyrelsesrepræsentant)
Rikke Østerberg Bovbjerg (forældrebestyrelsesrepræsentant)
Christina Slaikjær Enghave (personalerepræsentant)
Ellen Høybjerg Kristensen (personalerepræsentant)
Elin Winther (byrådsrepræsentant)
Pia Hansen (Områdeleder/sekretær)
Sabrina Brill (1. suppleant)
Marlene Sandholt Vig (2. suppleant)