Forældrerådet i Æblehaven 2020-2021

Repræsentant i Forældrebestyrelsen i Område 1

Rasmus Bo Brink Nielsen (far til august)

Tlf. 92 82 02 60

Mail: rasmusbbnielsen@gmail.com

 

Repræsentanter

Helle Rerup (mor til Noa og Te)

Tlf. 20 85 34 71

 

Karina Kloster Hansen (mor til William og Oliver)

Tlf. 28 29 05 27

 

Lisbeth Birkelund Iversen (mor til Pelle)

Tlf. 22 99 03 70

 

Personalerepræsentanter:

Hanne Høhrmann Ravn (pædagog)

Mail: hhr@vejen.dk

 

Kirsten Houlind Hansen (personale- og pædagogfaglig leder)

Tlf. 24 75 81 49

Mail: kiho@vejen.dk