Forældrerådet i Vestervang 2022-2023

Repræsentant i Forældrebestyrelsen i Område 1

Nicole Makker (mor til Norah)


Repræsentanter

Anja Nyrup Haargaard (mor til Agnethe)

Thomas Lyngby Laursen (far til Arthur)

Sine Kloster Arskog (mor til Esther og Ellie)

1. suppleant: Rikke Thomsen Frahm (mor til Oscar)

2. suppleant: Ditte Behrens Olesen (mor til Emma)


Personalerepræsentanter

Hanne Askou Mikkelsen (pædagog gul gruppe)

Kirsten Houlind Hansen (personale- og pædagogfaglig leder)