Forældrerådet i Vestervang 2023-24

Repræsentant i Forældrebestyrelsen i Område 1

Rikke Thomsen Frahm (mor til Oscar)


Repræsentanter

Anja Nyrup Haargaard (mor til Agnethe og Emma)

Sine Kloster Arskog (mor til Ellie)

Majbrith Lønne Lind (mor til Tilde)

1. suppleant: Camilla Friis Bjergstrøm (mor til Noah)

2. suppleant: Lene Juul Moesgaard (mor til Søs)


Personalerepræsentanter

Hanne Askou Mikkelsen (pædagog gul gruppe)

Kirsten Houlind Hansen (personale- og pædagogfaglig leder)