Personale i Vestervang

Personale-og pædagogfaglig leder:

Kirsten Houlind Hansen

 

Pædagoger:

Lone Christiansen

Cathrine Jane Dawson Jensen

Hanne Askou Mikkelsen

Ellen Høyberg Kristensen 

Brith Legaard Clausen (p.t. på barsel)

Carsten Borup Paaske Jacobsen (barselsvikar)

 

Pædagogisk assistent:

Anja Bang Holm

Stine Green Jensen

Michelle Clausen

 

Pædagogmedhjælpere:

Jonna Lindbjerg Wiese

 

Studerende:

Vestervang har løbende en lønnet pædagogstuderende et halvt år af gangen.