Personale i Vestervang

Personale-og pædagogfaglig leder:

Kirsten Houlind Hansen

Personale:

Lone Christiansen, pædagog

Hanne Askou Mikkelsen, pædagog

Ellen Høyberg Kristensen, pædagog

Carsten Borup Paaske Jacobsen, pædagog

Britt Legaard Clausen, pædagog

Lisbeth Christoffersen, pædagog (vikar frem til 31.3.23)

Anja Bang Holm, pædagogisk assistent

Trine Klinge Thomsen, pædagogisk assistent

Benita Bøgh, pædagogmedhjælper (sygevikar)

Dertil løbende en lønnet pædagogstuderende et halvt år af gangen