Forældreråd

Lindehuset

Anders Johnsen Matzen

Annemette Kragh Broe

Flemming Bang

Jonna Juhl Petersen 

Kate Jensen Birk

Personalerepræsentant er Mille M.B. Sørensen

Du kan læse mere om hvem vi er i forældrerådet, vores principper m.v. her.