Område 2 sætter fokus på fleksible læringsmiljøer med udgangspunkt i natur og science.

I Vejen Kommune er der stort fokus på fleksible læringsmiljøer i et 0-18 års perspektiv. I den forbindelse er der fra politisk hold givet midler til at understøtte en indsats omkring læringsmiljøer. I dagtilbud område 2 har vi været så heldige at komme med i første omgang, og vi har valgt at sætte pilen på natur og science, og dermed skabe et udeliv for børn i alderen 0-6 år, der er mere motiverende og varieret i dens læring.

Hvorfor er det, vi har valgt at sætte pilen på natur og science?
Vi ved at børns ophold i naturen har en positiv effekt på børns trivsel og læring, ligesom børn som tilbringer størstedelen af dagen udenfor, har en større arbejdshukommelse og en højere grad af opmærksomhed. Det kan være en rigtig god kompetence at have i børnenes videre liv. Science er en eksperimenterende tilgang, som er rettet mod, at børnene begynder at få erfaringer med årsags- virkning sammenhænge. Eksempelvis; vands tilstandsformer - fra frossen til tø. Science kan foregå alle steder, men naturen er et rum som særligt kan appellere til børns nysgerrighed og lyst til bruge både sin krop og fantasi.

Ansættelse af naturvejleder
Vi har projektansat en naturvejleder Rikke Dypping Jensen, som skal være kollega, sparringspartner og inspirationskilde til, hvordan vi kan blive ved med at være udenfor i naturen og på legepladsen – også nu, hvor vi går de mere kolde måneder i møde. I de kommende måneder vil Rikke rejse rundt i institutionerne i område 2, og inspirerer og give viden til både børn og pædagogisk personale. Rikke er i udelivet sammen med en gruppe børn og pædagogisk personale, som har jord under neglene og ild i øjnene - begejstring for naturen smitter.

Ønsker du at høre mere om ovenstående kan du kontakte områdeleder Janni Kruse Olsen, mail: jako@vejen.dk, tlf. 20511940.