Her finder du oplysninger om Bakkegårdens Børnehave

Velkommen til Bakkegårdens børnehave.

Vi er en børnehave der er normeret til 72 børn og vi har vores egen lille oase i Vejen by. Her har vi gå afstand til de forskellige spændende faciliteter i Vejen by. Vi tager også bussen ud i naturen.
I Bakkegårdens børnehave har vi en anerkendende tilgang i mødet med barnet og vi har fokus på, at skabe den gode relation til barnet. I vores optik er dette alfa omega for barnets trivsel, udvikling og læring.
I Bakkegårdens børnehave skaber vi et varierende og motiverende læringsmiljøer, hvor der er mulighed for leg, oplevelser, og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Vi undersøger, eksperimentere, fordyber os og har det sjovt.
I Bakkegårdens børnehave er det vores hensigt, at børnene er medbestemmende for egen læring. Der gives plads til børnenes perspektiver, så børnene udvikler kompetencer og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle deres evner til at indgå i børnefællesskabet. Et børnefællesskab der består af mange nationaliteter.
I Bakkegårdens børnehave arbejder vi målbevidst ud fra de seks læreplanstemaer og i løbet af et år, iværksættes projektbaseret læring, med fokus på enkelte temaer..

  • Krop, sanser og bevægelser
  • Kommunikation og sprog
  • Social udvikling
  • Alsidig personlig udvikling
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik, og fællesskab

I Bakkegårdens børnehave er samarbejdet med forældrene vigtigt.

Du finder tilsynsrapporten for 2022 for Bakkegårdens Børnehave her.