Forældrerådet i Børneborgen 2020-2021

Repræsentant i Forældrebestyrelsen i Område 1

Gitte Tofte Tonnesen Toop (mor til Frida)

 

Repræsentanter

Annette Hansen (mor til Viktor) 

Jimmie Egedal Schmidt (far til Villads)

Ellen Høyberg Kristensen (mor til Dicte)

Personalerepræsentanter

Louise Lysegaard Skyum (pædagog i vuggestuen)

Lisbeth Bank Amundsen (pædagog i børnehaven)

Kirsten Houlind Hansen (personale- og pædagogfaglig leder)