Forældreråd i Troldehuset

Der er endnu ikke valgt forældrebestyrelse i Troldehuset.