Troldehuset

Vuggestuen Troldehuset er en lille vuggestue bestående af én gruppe med plads til 18 børn.

Det vigtigste i vores hverdag er omsorg og nærvær. I vil opleve at personalet har fokus på barnet og er placeret hos børnene på gulvet. Personalet ser barnet og dets behov i et større perspektiv og tager udgangspunkt i hvor barnet er henne og hvad det har brug for. Vi ønsker at give børnene medbestemmelse og indflydelse på deres egen hverdag.

Vi vægter genkendelighed og rutiner højt. Udelivet er en naturlig del af hverdagen, og vi tager gerne på tur i nærområdet enten på gåben, i klapvogn eller med ladcykel. Vi bruger også en del tid på legepladsen hvor vi fordyber os i øjeblikket. Det kan være et lille dyr vi finder, en motorisk udfordring eller bare det at sanse græsset. Vi har en daglig samling hvor vi synger og tager udgangspunkt i vores nuværende tema, som skifter løbende. Det kan være farver, årstid, kroppen, bondegårdsdyr mv.
Forældresamarbejdet og den daglige kontakt er vigtig for os og vi ser det som et fælles ansvar at sikre barnets udvikling og trivsel.