Skip til hoved indholdet
  Hjem Sløjfen

Sløjfen

Videncenter Sløjfen


Videncenter Sløjfen er Vejen Kommunes specialpædagogiske dagtilbud efter Barnets Lov §83.

Hvordan arbejder vi i Sløjfen:

Vi har valgt at arbejde teambaseret, hvilket betyder, at pædagoger og fysioterapeuter samarbejder i hverdagen omkring det enkelte barn / gruppen. Alle indgår i vagtplanen på lige fod. I Sløjfen er vores arbejde baseret på en udviklingsforståelse, hvor der lægges stor vægt på de menneskelige relationer, trivsel, udvikling og læring.

Vi ved at:

 • Børn udvikler sig primært i samspil med andre
 • Den nære relation er afgørende for barnets udvikling
 • Børn udvikler sig gennem leg, dagligdags aktiviteter, samvær og kommunikation
 • Kommunikation er mange ting. Vi bestræber os på at finde de rigtig kommunikationsmulighed for det enkelte barn
 • Leg bliver til træning og omvendt

 

Kommunikation og teknologi:

Vi ved, at grundlaget for, at vi hver især udvikler os er, at vi bliver forstået af vores omgivelser

 

Det ser vi:

Med udgangspunkt i lovgivningen definerer vi vores kerneydelse i Sløjfen på følgende måde:

 • Vi ved, at børn primært udvikler sig i samspil med andre. Vi vil derfor, at hvert enkelt barn skal opleve sig som betydningsfuldt og have tilknytning til andre mennesker
 • Sammen med forældrene påtager vi os et ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring ved at tilbyde en afvekslende hverdag med afsæt i det enkelte barns handleplan. Handleplanerne udarbejdes sammen med forældrene og på tværs af vores faggrupper
 • Hverdagen er præget af overskuelighed, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser således, at der tages vare på barnets hele liv og dets udviklingsmuligheder
 • Vi arbejder særligt med kommunikation og relationsdannelse 

 

Værdier:

Troværdighed

 • Troværdighed – forældre og samarbejdspartner skal have tillid til os

Vi står ved,  det vi gør og man kan regne med det, vi siger. Vi vil hele tiden dygtiggøre os til gavn for børnene.

Vi vil være ærlige

 • Vi kender egne kompetencer og begrænsninger – vi spørger om hjælp, hvis vi ikke selv kan finde svarerne.

Det ses ved:

 • Vi yder den optimale faglige indsats i forhold til børnene
 • Vi opstiller mål og afstemmer forventninger
 • Vi henviser til andre, hvis der er brug for det
 • Vi formidler teori til praksis og dokumenterer vores indsats
 • Når vi begår fejl, er vi åbne om det og lærer af det
 • Forældre og samarbejdspartnere er velinformerede og føler sig velkomne

 

Respekt

Alle skal have en god og ordentlig behandling

Vi sætter forældrene i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskelligheder.

Vi vil dialogen og er lydhøre – det er forældrenes børn

Engagement:

Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel

Vi arbejder målrettet og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre.

 • Børnenes trivsel og udvikling er i højsæde
 • Vi er ambitiøse i forhold til børnenes udvikling
 • Vi er nytænkende og fleksible
 • Vi samarbejder og er imødekommende

 

Det ses ved:

 • Der er en god anerkendende stemning
 • Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, interesser og udvikling
 • Vi er velforberedte, nysgerrige på egen praksis og gensidig feed back
 • Vi deltager i relevant efteruddannelse, kurser, oplæg

 

Individuelle pædagogiske handleplaner

I Sløjfen opfylder vi kravet om pædagogiske læreplaner via individuelle handleplaner for barnets udvikling i samarbejde med forældrenes indgående kendskab til deres barn.

Handleplanen indeholder indsatsområder, mål for udvikling, tiltag, tegn og evaluering. Handleplanen betragtes som et arbejdsredskab for medarbejderne. De vurderes og justeres løbende på bagrund af barnets udvikling og behov.

 

Denne side er printet den 13-07-2024 23.41

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.