Skip til hoved indholdet
    Hjem Område 3

Område 3

Dagtilbud område 3 er en del af Vejen kommunes dagtilbud, og består af følgende institutioner:

Bakkegårdens Børnehave, Vesterled 74, 6600 Vejen.

Bakkegården består af 68 børnehavebørn fordelt på 3 grupper.

Billinglands vuggestue og børnehave, Knudevejen 17A, 6600 Vejen.

Billingland består af 16 vuggestuepladser fordelt på en gruppe og 130 børnehavepladser fordelt på 3 grupper i hovedhuset og 2 grupper i Fuglehuset.

Kildevængets børnehave, Gormsvej 8, 6600 Vejen

Kildevænget består 67 børnehavepladser fordelt på 4 grupper.

Vorupparkens vuggestue og børnehave, Askevej 1-3, 6600 Vejen

Vorupparken består af 28 vuggestuepladser fordelt på 2 grupper og 44 børnehavepladser fordelt på 2 grupper.

Troldehusets vuggestue, Vorupvænget 4, 6600 Vejen.

Troldehuset deler hus med dagplejen og har 18 vuggestuepladser.

Vores institutioner drives med fælles -ledelse,- bestyrelse, -værdigrundlag og -læreplaner.

Fælles for alle 4 huse er at vi har kort adgang til byen og kan benytte idrætscenteret, biblioteket, museet m.v.

Vi har flere forskellige nationaliteter i vores huse og har en pædagog ansat til vores tosprogede børn.

I husene har vi ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere, elever og studerende. Vi har ofte ansatte i forskellige forløb som seniorordninger og unge fra lokale skoler.

I område 3 lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor forældrene føler sig mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid. Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg.

Værdier: Vi tager afsæt i Vejen kommunes værdier og bruger dem i en pædagogisk kontekst.

Område 3’s pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde

Alle vores institutioner i området er forskellige og vi viser meget gerne rundt så I forældre kan finde det rette pasningstilbud til lige præcis Jeres familie.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.28

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.