Skip til hoved indholdet
    Hjem Område 1

Område 1

Område 1 som er oprettet i 2017 består af 5 daginstitutioner: Æblehaven, Vestervang, Børneborgen, Veerst-Bække og Tumlehøj. I Børneborgen, Veerst/Bække og Tumlehøj er der både børnehave og vuggestue.

De 5 daginstitutioner drives med fælles -ledelse,- bestyrelse, -værdigrundlag og -læreplaner.

I Område 1 fremmer vi barnets muligheder i livet ved at møde barnet anerkendende og skabe tryghed i alle overgange i barnets liv.

I Område 1 vægter vi samarbejdet mellem forældre og institution. Dette kommer til udtryk ved en gensidig anerkendende tilgang mellem forældre og personale. Denne tilgang udmøntes i en engageret involvering fra forældre i institutionens daglige liv, samt et dialogskabende og løsningsorienteret samarbejde mellem forældre og personale.

Vi vil fortsat være et område som er nytænkende, vi vil prioritere udvikling, ny viden og sparring på tværs. Med udgangspunkt i det bestående og områdets overordnede rammer, vil vi være forandringsparate.

Principper:

Dagtilbuddet skal tilbyde aktiviteter som fremmer børnenes indblik i og kendskab til lokalområdets mangfoldighed og muligheder.

Naturen: Dagtilbuddet skal tilbyde børnene aktiviteter som fremmer bevidstheden om at passe på naturen.

Sprog: Dagtilbuddet skal understøtte den sproglige udvikling og give barnet mulighed for at kunne udtrykke sig og kommunikere på flere måder.

Alsidige Personlige udvikling: Dagtilbuddet skal understøtte barnets individualitet gennem en værdig tilgang, hvorved barnets selvværd udvikles og styrkes.

Social udvikling: Dagtilbuddet skal støtte alle børn i at være en del af et forpligtende fællesskab.

Motorik: Dagtilbuddet skal tilbyde både planlagte og spontane læringsmiljøer som fremmer barnets motoriske udvikling.

Kulturelle udtryksformer: Dagtilbuddet skal understøtte barnets naturlige åbenhed og nysgerrighed overfor traditioner og forskellige livsformer.

Forældre-samarbejde: Samarbejdet mellem forældre og institution skal foregå gennem en anerkendende dialog med fokus på barnets trivsel og udvikling.

 

Værdier: Vi tager afsæt i Vejen kommunes værdier og bruger dem i en pædagogisk kontekst.

Vi glæder os til at tage godt imod dig og din familie i en af vores børnehaver.

Du kan læse mere om den enkelte børnehave under fanen institutioner.

Velkommen til Område 1.

Pia Hansen
Områdeleder

Denne side er printet den 14-07-2024 04.33

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.