Skip til hoved indholdet
    Hjem Område 2

Område 2

Hvem er vi, og hvor finder du os ?


Dagtilbud område 2 er en del af Vejen kommunes dagtilbud, og består af følgende institutioner:

Askov-Malt børnehave, Damhus 9, Askov, 6600 Vejen.

Naturbørnehaven Egebo, Petersmindevej 3A, 6600 Vejen.

Børnehaven LunaSkolegade 1B, Sdr. Hygum, 6630  Rødding.

Børnehaven Galaksen, Rytterdam 1A, 6630  Rødding.

Børnehaven SpiloppenDixensvej 1A, Jels, 6630  Rødding.

Børnehaven Lindehuset, Terpvej 19, Øster Lindet, 6630  Rødding.

Lintrup Dagtilbud, Nørretoft 2, 6660 Lintrup.

Ledelsen i område 2 finder du ved at klikke Kontakt os i område 2

I område 2 arbejder vi fokuseret med følgende pejlemærker:

  • En reflekteret og didaktisk overvejet pædagogik
  • Tydelig ledelse på alle niveauer
  • Systematisk evaluering
  • Målrettet forældresamarbejde.

Ud fra pejlemærkerne arbejder vi, jævnfør Vejen Kommunes kerneopgave - med at fremme barnets muligheder i livet. 

For os er alt læring en leg, og alt leg er en læring. 

I det daglige vægter vi, at alle børn skal være med i et fællesskab, et fællesskab, hvor det enkelte barn har betydning. Vi har fokus på, hvor barnet befinder sig i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. 

Vi har i det daglige en særlig struktur, hvor børnene indgår i målrettede læringsforløb; ”Læringsgrupper”. Læringsgrupperne har til formål at skabe et miljø, hvor der er større mulighed for et fordybende nærvær med børn og voksen i et mindre fællesskab. De voksne sætter læringsmål for det enkelte barn og grupper, og vi ønsker, at I som forældre inddrages aktivt i børnenes læring og trivsel.

Børns oplevelser og læring i dagtilbud sætter spor igennem deres fremtidige liv. Vi vil, at børnene får positive læringsoplevelser. Vi har derfor fokus på, at vores læringsmiljø igennem dagen har et samspil mellem rum og pædagogik. Dette samspil symboliserer et læringsmiljø.

De 6 institutioner i området arbejder med et fælles læringssyn, og alle institutioner vægter udelivet meget højt. Vi siger ”vi er mere ude end inde - hele året". Vi er rigtige glade og stolte af de læringsmiljøer vi kan tilbyde børnene i udelivet. I kan se i denne video omkring udeliv, hvorfor vi har valgt, at udeliv skal være en stor del af børnenes hverdag.

Område 2 har en bestyrelse, der aktivt arbejder for forældreinddragelse og høj kvalitet. Vi vil det målrettede forældresamarbejde, og forventer at forældrene deltager som aktive medspillere i børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Sammen kan vi fremme barnets muligheder i livet.

Forældrebestyrelsen har sammen med de lokale forældreråd udarbejdet 3 principper for det gode samarbejde:

// VI ER ALLE ROLLEMODELLER //

Vi er alle Rollemodeller i alt hvad vi gør, vi siger fx alle Hej/Godmorgen/Farvel til personale, forældre og børn

// ÅBENHED OMKRING FORVENTNINGER TIL HINANDEN //

Vi gør alle en indsats for at være åbne omkring forventninger til hinanden, vi har et fælles ønske om at alle børn trives og lykkes i deres hverdag

// DELTAGENDE I DAGTILBUD //

Vi er alle forskellige, vi deltager og bidrager hver især med det vi kan

- vi løfter hinanden

Vi vægter efteruddannelse, for hele tiden at udvikle os pædagogisk i forhold til nyeste forskning.

Vi evaluerer systematisk på vores pædagogik, og vi inddrager forældrene som aktive medskabere af høj kvalitet i området.

Du finder læreplaner for alle institutioner i område 2 her..

 

Denne side er printet den 14-07-2024 01.30

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.