Forældrebestyrelsen i Område 3

Bestyrelsen 2022-2023

 

Billingland, Bakkegården, Kildevænget, Vorupparken

Camilla Pabst, formand

Maja Halkjær, næstformand

Monika T. Schönhoff

Kontaktperson for Område 3

Elin Winther (Udvalget for skoler og børn)

 

Personalerepræsentant

Sara L. Rasmussen

 

Louise Palmer, sekretær