Velkommen i Askov-Malt Børnehave

Askov-Malt Børnehave

I Askov Malt børnehave har vi plads til 85 børn fordelt på 4 grupper.

I hovedhuset er der tre grupper, og i Pavillonen er der en gruppe, det er der man starter sit børnehaveliv her i Askov Malt. Vi har valgt at have en gruppe for de yngste børn, og når de er parate, udsluses de til en af de andre grupper.

Vi arbejder i pædagogisk åbent plan, hvilket betyder at børnene på de fleste tidspunkter må færdes hvor de vil.

Børnene har dog faste grupper i forbindelse med spisning, samling og andre pædagogiske aktiviteter, og der er ”faste voksne” på de forskellige grupper.

Vi arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner, og arbejder ligeledes med fokus på følgende pejlemærker

  • En reflekteret og didaktisk overvejet pædagogik
  • Tydelig ledelse på alle niveauer
  • Systematisk evaluering
  • Målrettet forældresamarbejde.

Vores tilgang er altid, at vi ønsker at ”fremme barnets muligheder i livet” ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang.

Vi er mere ude end inde, se bl.a. hvorfor i denne lille film.

Vi arbejder struktureret med leg og læring, for os er disse begreber hinandens forudsætninger: At leg er læring og læring er leg.

Informationer fra os ud over den daglige kontakt vil ligge på forskellige platforme, som AULA, Børnetube. Disse vil I bliver nærmere introduceret i, når jeres barn starter op.

Vi har et udvidet samarbejde med Askov-Malt Skole. Hvert år d. 1-4 tager de fleste af vores skolebørn af sted i forårsskole på Askov-Malt skole. Der følger en medarbejder med fra Børnehaven de første 3 mdr. for at skabe den gode overgang fra dagtilbud til skole.

Det pædagogiske læreplan for Askov Malt finder du her

Vi er en del af dagtilbud område 2 – læs mere om område 2 her

I 2022 er der udført tilsyn med alle institutioner i dagtilbudsområdet i Vejen kommune. Du finder tilsynsrapporten for Askov-Malt Børnehave her.