Velkommen i Lindehuset

Lindehuset

Lindehuset har både vuggestue og børnehave, og har garantinormering til 30 børn. Som udgangspunkt optages de børn, der er på venteliste. Ved spørgsmål til optag i Lindehuset, skal pladsanvisningen Vejen kommune kontaktes. 

Lindehuset har 8 fastansatte, fordelt på pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter. Derudover er der pædagogstuderende, pædagogisk assistent studerende, samt personer i løntilskud.

Lindehuset bruger nærmiljøet i pædagogisk praksis, og der arbejdes systematisk med de pædagogiske læreplaner og i små læringsgrupper, hvor der sættes læringsmål, og færdighedsmål for de enkelte børn og for gruppen.

Relationer, sprog og naturen har et særligt fokus, og der skabes udviklende miljøer både ude og inde, med henblik på at fremme barnets muligheder i livet.

Vi er mere ude end inde, se bl.a. hvorfor i denne lille film.

Lindehuset er en lille institutionen, hvor genkendelighed og forudsigelighed er centralt i forhold til at fremme barnets muligheder i livet.

I Lindehuset skal der være plads til forskellighed. Rummeligheden er vigtig for os, idet vi ser en styrke i forskellighed og mangfoldighed. Det udvikler og styrker barnet at møde andre, især når det sker med nysgerrighed og respekt.

Alle mennesker er unikke og værdifulde, og vi har brug for anerkendelse for at udvikles og trives. Anerkendelsen opnås i relationen med andre mennesker – børn som voksne – derfor er det vigtigt at kunne begå sig i et fællesskab, hvor man tager hensyn til hinanden, udviser respekt og omsorg for andre.

Ud over den daglige kontakt vil informationer fra os ligge på forskellige platforme, som AULA og Børnetube. Disse vil I bliver nærmere introdukseret i, når jeres barn starter op.

Vi har et udvidet samarbejde med Jels skole. Hvert år den 1.4 tager de fleste af vores børn af sted i førskole på Jels skole. De første 3 måneder følger en medarbejder med fra Børnehaven, for at skabe den gode overgang fra dagtilbud til skole.

Den pædagogiske læreplan for Lindehuset finder du her 

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.

I 2022 er der udført tilsyn med alle institutioner i dagtilbudsområdet i Vejen kommune. Du finder tilsynsrapporten for Lindehuset her.