Velkommen i Luna

Luna

Luna er en aldersintegreret institution beliggende i Sønder Hygum.

Institutionen er opdelt i 3 grupper, fordelt på 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe.

Børnetallet i Luna er varierende – pr. april 2021 er der 33 indmeldte børn. Der er 8 fastansatte, og der kan desuden opleves elever fra pædagogisk assistent uddannelsen, vikarer og andre i praktik og lignende.

Vi benytter gerne lokalsamfundet og går ture i nærmiljøet.

Pædagogikken er leg er læring og læring er leg. Her skaber vi mulighed for trivsel, udvikling, læring og dannelse for det enkelte barn.

” I Luna skaber vi modige og undersøgende børn i udviklende fællesskaber”. Dette arbejde foregår i det store fællesskab og i mindre grupper, som giver plads til børns undringer, som skaber hypoteser. Svarene på disse sker i en proces med børn og det pædagogiske personale.

Her ser vi forældrene som en vigtig ressource, som kan understøtte dette arbejde i hjemmet. Derfor er der informationer på forskellige platforme, som vi forventer I læser. Det er Operationel læreplan, Aula og Børnetube. Dette får I mere viden om, når jeres barn er startet.

Vi er mere ude end inde, se bl.a. hvorfor i denne lille film.

En del børn fra Luna får skolegang på Rødding skole. Når skolestarten nærmer sig, udfyldes Dialogprofiler af både forældre og pædagoger, og ud fra dette aftales der eventuelle tiltag før skolestart. Vi vægter Sammenhæng i overgang til skolen højt, og dette indebærer besøg i førskole før april, og overleveringer til relevante personer.

Den pædagogiske læreplan for Luna børnehave finder du her

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.

I 2022 er der udført tilsyn med alle institutioner i dagtilbudsområdet i Vejen kommune. Du finder tilsynsrapporten for Luna her.