Velkommen i Spiloppen

Spiloppen

Spiloppen er en integreret institution, hvor der både er vuggestue og børnehave.

I Spiloppen kan der være op til 115 børn. Vi har 3 afdelinger: Vandmændene (Vuggestuen), Akvariet (Mellemgruppen), og Blæksprutten (De kommende skole børn).

Vi er ca. 15 ansatte, fordelt mellem, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og en køkkendame, der laver mad til vores vuggestuebørn. Derudover har vi studerende fra seminariet.

Hele Spiloppen arbejder systematisk med de pædagogiske læreplaner, og arbejder ligeledes systematisk i små læringsgrupper, hvor der sættes læringsmål og færdighedsmål for de enkelte børn og gruppen.

Vi er mere ude end inde – se bl.a. hvorfor i denne lille film.

Relationer, sprog og naturen har et særligt fokus, og der skabes udviklende miljøer, både ude og inde, med henblik på at fremme barnets muligheder.

Det sidste år i børnehaven, bliver børnene samlet i Blæksprutten. I Blæksprutten er der særlig fokus på den kommende skolestart.

Vi har et udvidet samarbejde med Jels skole. Hvert år d. 1-4 tager de fleste af vores skolebørn af sted i førskole på Jels skole. Der følger en medarbejder med fra Børnehaven de første 3 mdr., for at skabe den gode overgang fra dagtilbud til skole.

Informationer fra os ud over den daglige kontakt vil ligge på forskellige platforme, som AULA, Børnetube. Disse vil I bliver nærmere introduceret i når jeres barn starter op.

Den pædagogiske læreplan for Spiloppen finder du her

Vi er en del af dagtilbud Område 2 – læs mere om område 2 her.