Velkommen i Spiloppen

Spiloppen

Spiloppen er en integreret institution med en vuggestue 0 til 2,9 år (vandmænd), mellemgruppe 2,9 til 5 år (akvariet) og storbørnsgruppe 4-6 år (blæksprutter).

I Spiloppen kan der være op til 115 børn.

Vi er en institution, der er mere ude end inde (det kan du også se mere om i i denne lille film) og for at skabe en rød tråd gennem hele huset med natur og science for øje, besluttede vi os for at blive en del af grønne spirer i efteråret 2021.

Det, at blive en del af grønne spirer, inkluderer at vi i institutionen laver både en årsplan og handleplan for, hvad vi ønsker vores børn skal opnå i løbet af året. Det betyder, at vi kører nogle temaer som fx. Fra jord til bord, hvor man bl.a. kan plante spirer, til senere udplantning i køkkenhaven, for derefter at lave mad med det over bål. Eller arbejde med vejret - koldt, varmt, blæst, m.m. Det er de samme temaer for alle 3 afdelinger, men naturligvis aktiviteter lavet til aldersgruppen. Se evt. mere om grønne spirer på deres hjemmeside www.groennespirer.dk.

Vi er ca. 15 ansatte, fordelt mellem, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere  og en køkkendame, der laver mad til vores vuggestuebørn. Derudover har vi studerende fra seminariet.

Hele Spiloppen arbejder systematisk med de pædagogiske læreplaner, og arbejder ligeledes systematisk i små læringsgrupper, hvor der sættes læringsmål og færdighedsmål for de enkelte børn og gruppen.

Relationer, sprog og naturen har et særligt fokus, og der skabes udviklende miljøer, både ude og inde, med henblik på at fremme barnets muligheder.

Det sidste år i børnehaven, bliver børnene samlet i Blæksprutten. I Blæksprutten er der særlig fokus på den kommende skolestart.

Vi har et udvidet samarbejde med Jels skole. Hvert år d. 1-4 tager de fleste af vores skolebørn af sted i førskole på Jels skole. Der følger en medarbejder med fra Børnehaven de første 3 mdr., for at skabe den gode overgang fra dagtilbud til skole.

Informationer fra os ud over den daglige kontakt vil ligge på forskellige platforme, som AULA, Børnetube. Disse vil I bliver nærmere introduceret i når jeres barn starter op.

Den pædagogiske læreplan for Spiloppen finder du her

Vi er en del af dagtilbud Område 2 – læs mere om område 2 her.

I 2022 er der udført tilsyn med alle institutioner i dagtilbudsområdet i Vejen kommune. Du finder tilsynsrapporten for Spiloppen her.