Kildevængets Børnehave

Kildevængets børnehave ligger i et område med kort afstand til sø, skov og flere legepladser, hvor der er mulighed for gode oplevelser og masser af plads til bevægelse.

Kildevænget er en børnehave med fire stuer, men der arbejdes også meget på tværs af hele huset. Vi har en dejlig stor og hyggelig legeplads, som både rummer mulighed for fællesaktiviteter som boldspil og bålhygge, men også giver plads til mindre lege ude i alle krogene.

Vi prioriterer at give børnene en tryg hverdag med kvalitet i hverdagssituationerne og vi skaber ro og genkendelighed for børnene igennem vores daglige rutiner. Vi laver aktiviteter ud fra den pædagogiske læreplan og derigennem bl.a. har fokus på sociale relationer, natur og udeliv, sprog, leg og bevægelse.  Der er stor fokus på at møde børnene hvor de er og give dem medbestemmelse og indflydelse på deres egen dag.

Vi har stor fokus på årets traditioner og højtider som fx jul, påske og fastelavn og vi skaber her både forventnings- gensynsglæde, når børnene fra år til år møder de velkendte aktiviteter og traditioner.

I Kildevænget er vi ofte på ture ud af huset. Her bruger vi både nærmiljøet som vores naturområder omkring børnehaven, men også byens muligheder som fx biblioteket og museet. Vi tager ofte med bus, for at komme rundt og besøge andre spændende steder i Vejen kommune.

Når der arbejdes med et forløb i huset, arbejdes der med samme emne på mange forskellige måder, for at tilgodese alle børns læringsstile og dette understøttes også tit af en udflugt ud af huset.

Kildevænget har et område i Billingland, som deles med de andre institutioner i område 3. Her er der mulighed for at tage ud og nyde naturen.

I Kildevænget vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt og ser det som et fælles ansvar at fremme barnets udvikling og trivsel.

Du finder tilsynsrapporten for Kildevængets børnehave her.