Vorupparkens vuggestue- og børnehave

Vorupparken ligger i den sydøstlige del af Vejen, med kort afstand til skov, kælkebakke og legepladser. Vi benytter os meget af det område vi ligger i, både til udflugter og i forbindelse med projekter vi laver med børnene.

I Vorupparken har vi både vuggestue og børnehave, der er fordelt på tre huse.

Vores to vuggestuegrupper Alfestuen og Troldungerne ligger på Askevej og deler legeplads med børnehaven. Her har vi meget fokus på at skabe tryghed, nærvær og omsorg for alle vores børn, og de voksne ses på gulvet for at være helt tæt på børnene. Der leges både i små og store grupper, og børnene samles ofte på tværs af de to grupper f.eks. fællessamling og andre aktiviteter. Kendte rutiner og genkendelighed er en fast del af hverdagen. Vuggestuen har sin egen legeplads, som vi benytter hver dag. Samtidig har vi også mulighed for at benytte os af børnehavens legeplads. Her er der mulighed for at nyde udelivet, udfordre sig motorisk og lade nysgerrigheden få frit spil, når der findes små krible krable dyr. Børnene er ofte på små ture ud af huset både på gåben, i klapvogne og i vores ladcykler.

Vores vuggestuegruppe i Troldehuset på Vorupvænget er en lille vuggestue i samme hus som gæstedagplejen. Det vigtigste i vores hverdag er omsorg og nærvær. I vil opleve at personalet har fokus på barnet og er placeret hos børnene på gulvet. Personalet ser barnet og dets behov i et større perspektiv og tager udgangspunkt i hvor barnet er henne og hvad det har brug for. Vi vægter genkendelighed og rutiner højt. Udelivet er en naturlig del af hverdagen, og vi tager gerne på tur i nærområdet enten på gåben, i klapvogn eller med ladcykel. Vi bruger også en del tid på legepladsen hvor vi fordyber os i øjeblikket. Det kan være et lille dyr vi finder, en motorisk udfordring eller bare det at sanse græsset. Vi har en daglig samling hvor vi synger og tager udgangspunkt i vores nuværende tema, som skifter løbende. Det kan være farver, årstid, kroppen, bondegårdsdyr mv.
En stund i vuggestuen rummer musikalitet, dans og sæbebobler.

Børnehaven består af to grupper, Myrestuen og spættestuen. Det er et åbent hus, hvor der samarbejdes meget på tværs af stuerne. Der er fokus på at skabe gode relationer både børnene imellem og mellem de voksne og børnene. Da det er et lille hus, kender alle børn og voksne hinanden godt. Forældresamarbejdet vægtes også meget højt og der er en tæt kontakt omkring børnene mellem forældre og personale i hverdagen.  Den sproglige udvikling har stor prioritet i hverdagen. Hverdagen i børnehaven bruges både indenfor og ude på vores dejlige legeplads og også på ture ud af huset. I børnehaven er humor vigtig og der er plads til spontanitet og sjove tiltag.

I Vorupparken prioriterer vi den gode overgang fra vuggestue til børnehave og gennem et tæt samarbejde og besøg hos hinanden, har vi mulighed for at skabe en tryg og rolig overgang for børnene.

Vi vægter forældrekontakten højt og ser det som et fælles ansvar at sikre barnets udvikling og trivsel.

Hele Vorupparken har stor fokus på at møde børnene der hvor de er og give dem medbestemmelse og indflydelse på deres egen hverdag.  

Vorupparken har et område i Billingland, som deles med de andre institutioner i område 3. Her tager vi på ture ud og nyder naturen.

Du finder tilsynsrapporten for 2022 for Vorupparkens børnehave her.